Klinika Private Euromedica është e angazhuar për ruajtjen e privatësisë te vizitorëve ne faqen tonë të internetit dhe për të siguruar që çdo informacion që ju zgjidhni gjatë vizitave tuaja në faqen tonë të internetit është mbledhur dhe përdorur në përputhje të plotë të Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave te Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale.

Të gjitha informatat qe merren do të mbeten konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllimin e përshkruar në kohën e dorëzimit.

Politika e privatesise e Klinikes Private Euromedica shfaqet ne  fund të çdo faqe në faqen tonë të internetit duke klikuar në linkun e duhur. Çdo ndryshim në këto politika do të postohet në këtë faqe.

(1) Informacione shpjeguese të tjera:

Ne mund të përdorim të dhënat e ofruara përmes faqes së internetit për qëllime marketingu vetem me aprovimin tuaj.

Për më tepër, ne mund të zbulojmë informatat në lidhje me ju:

  • Deri në atë masë që janë të nevojshme për ta bërë këtë me ligj
  • Në lidhje me çdo procedurë ligjore apo procedurat ligjore të ardhshme
  • Në mënyrë që të krijohet, ushtrimi ose mbrojtja e të drejtave tona ligjore (duke përfshirë dhënien e informacionit tek të tjerët për qëllime të parandalimit të mashtrimit dhe reduktimin e rrezikut të mashtrimit ekonomik nga pacientet)

(2) Sigurimi i të dhënave tuaja personale

Klinika Private Euromedica është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe do të marrë masa të arsyeshme për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e informacionit tuaj personal. Transmetimi i të dhënave në lidhje me internet është e natyrshme e pasigurt, dhe ne nuk mund të garantojme sigurinë e të dhënave të dërguara në lidhje me internet. Ne do të vendosim të gjitha informacionet personale që ju ofroni në serverat tanë sigurt.

(3) Të drejtat tuaja

Sipas Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale 2008, ju mund të kërkoni të dhënat e informacionit personal që ne mbajme për ju. Një tarifë zyrtare do të jetë e pagueshme. Nëse ju doni të bëni një kërkesë, ju lutemi të na shkruani me email për info@klinikaeuromedica.com

Ju mund të udhëzoni  mos të përdoren të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut me e-mail (info@klinikaeuromedica.com) në çdo kohë.

(4) Faqet e internetit të palës së tretë

Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera. Pasi të keni klikuar mbi këto lidhje ne nuk kemi asnjë kontroll mbi faqet e internetit në të cilën ju do të mbërrini. Prandaj, ne nuk mund të jemi përgjegjës për mbrojtjen dhe privatësinë e çdo informacion që ju ofrojnë ndërsa vizitoni faqe të tjera. Ju duhet të shikoni në deklaratën e privatësisë në fuqi në faqen e internetit në fjalë.

(5) Kontakt

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politike privatesie ose trajtimin tonë të të dhënave tuaja personale, ju lutemi të na shkruani me email për info@klinikaeuromedica.com